ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Liczba wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej w roku szkolnym 2019/2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Edukacji

Ogłoszono dnia: 2019-04-19 12:17:36

Termin załatwienia

23.04.2019-02.05.2019

Osoba kontaktowa

Małgorzata Pikus / Tomasz Sadziński

Miejsce załatwienia

Miejskie Przedszkola Publiczne:
 
- Miejskie Przedszkole "Perełka" w Ełku, ul. Armii Krajowej 4,    87 732 64 84
 
- Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku, ul. Słowackiego 18,   87 610 21 85
 
- Miejskie Przedszkole i Żłobek " Ekoludki" w Ełku, ul. Kilińskiego 48,   87 732 64 30
 
- Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku, ul. Dobrzańskiego 3, 87 610 33 96
 
 
Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych:
 
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku, ul. Koszykowa 1,   87 732 64 14
 
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki", ul. Małeckich 1,   87 732 60 20
 
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Ełku, ul. Grodzieńska 1,   87 732 60 40
 
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Wł. Szafera w Ełku, ul. Prof. Wł. Szafera 2,  87 732 60 50
 
- Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6, ul. Suwalska 15,   87 732 63 70

Telefon kontaktowy

877326145 / 877326175

Sposób załatwienia

Liczba wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej
 
 
Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku - 26
Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku - 4
Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Ełku - 10
Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku - 32
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku -  25
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" -  6
Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Ełku - 25
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Wł. Szafera w Ełku - 25
Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 - 14

Miejsce odbioru

Urząd Miasta ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk Wydział Edukacji pokój nr 369, 370, 371