ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2008-09-16 08:02:32

Termin załatwienia

30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Osoba kontaktowa

Michał Wawreniuk

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełk
Wydział Mienia Komunalnego, pokój nr 244
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

087 73 26 105

Adres e-mail

Sposób załatwienia

1. Złożenie wniosku.
2. Rozpatrzenie wniosku.
3. Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Ełk
Wydział Mienia Komunalnego, pokój nr 244
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Wymagane Dokumenty


1. Wniosek. który powinien zawierać:
1) nazwę i adres wnioskodawcy,
2) imię psa,
3) pochodzenie psa /wiek, płeć, charakter oraz informację o wypadkach pogryzienia przez niego ludzi/,
4) opis miejsca i warunków w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa,
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualną książeczkę zdrowia psa lub zaświadczenie o jego szczepieniu,
2) oświadczenie właściciela psa, że bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za utrzymywanie psa  i ponosi wszelkie wynikające z tego konsekwencje,
3) rodowód psa.
3. Pokwitowanie dokonanej opłaty skarbowej.
 

Czas realizacji

30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Opłaty

82 zł - na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ełk Nr 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699 lub gotówką w kasie Urzędu Miasta w godz. 7:30 -  9:00 i 10:00 - 14:30.
 

Tryb odwoławczy

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Witanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Wawreniuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-16 07:52:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maria Witanowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-16 08:02:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Wawreniuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-24 08:30:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3996 raz(y)