ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wniosek o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - 40 zł za dzień

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2022-03-17 11:53:00

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Świadczenie wypłacane jest wstecznie, licząc od 24 lutego 2022 r.

Osoba kontaktowa

Agnieszka Stasiewicz, Anna Pietrajtys, Agnieszka Borawska, Justyna Grygo

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełku
Wydział Mienia Komunalnego
Referat Lokalowy (I piętro, pok. nr 242)
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
godziny pracy:
poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek - piątek od 7:30  do 15:30.

Telefon kontaktowy

877 326 221, 877 326 170, 877 326 242, 877 326 250

Adres e-mail

a.stasiewicz@um.elk.pl
a.pietrajtys@um.elk.pl

Sposób załatwienia

Informacja o przyznaniu świadczenia pieniężnego

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Ełku
Wydział Mienia Komunalnego
Referat Lokalowy (I piętro, pok. nr 242)

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
2. Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
3. Ankieta weryfikacyjna do wniosku o świadczenie pieniężne,
4. Oświadczenie do uzupełnienia obywatelom Ukrainy,
5. Dokument potwierdzający przekroczenie Polskiej granicy (kserokopia paszportu).

Czas realizacji

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
 

Opłaty

Od wniosku o świadczenie pieniężne nie pobiera się opłaty skarbowej.

Uwagi

Komu przysługuje?
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP), na jego wniosek.
 
Kiedy nie przysługuje?
Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:
  • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
  • za okres, którego dotyczy wniosek, podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
  • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi,
  • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.
Na jaki okres?
Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.
 
Weryfikacja danych przez gminę.
Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.
 
W jakiej kwocie?
Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.
 
Ważne terminy!
Wnioski obejmujące okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, składa się w terminie do 31 lipca 2022 r.
Zatem, jeżeli gościłeś u siebie obywateli Ukrainy np. w okresie od 15.05. do 30.06, to wniosek powinieneś złożyć do 31 lipca 2022 r.
Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
 
 

Podstawa prawna

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Pietrajtys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-17 11:29:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Stasiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-17 11:53:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Stasiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-01 15:17:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1340 raz(y)