ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wydział: Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2019-01-02 13:02:21

Termin załatwienia

1) Z urzędu - nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, 2) Na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, 3) Na wniosek uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Osoba kontaktowa

Dorota Łuczaj

Miejsce załatwienia

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku

Telefon kontaktowy

(87) 732 61 62

Adres e-mail

d.luczaj@um.elk.pl

Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej:
1) budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz  budynkiem gospodarczym/garażem/innym obiektem lub urządzeniem budowlanym umożliwiającym prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynku mieszkalnego.
2) budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w którym co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

Miejsce odbioru

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku, pok. 235

Wymagane Dokumenty

Wniosek z dowodem wniesienia opłaty skarbowej

Czas realizacji

1) Z urzędu - nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia,
2) Na wniosek właściciela:
                a) w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku,
                b) uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Opłaty

Za dokonanie czynności urzędowej na wniosek - w wysokości 50 zł,
Za złożenie pełnomocnictwa, prokury lub substytucji pełnomocnictwa - w wysokości 17 zł,
Opłaty dokonuje się na rachunek PKO Bank Polski S.A. 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699 lub kasie Starostwa Powiatowego w Ełku.

Tryb odwoławczy

Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716, z późn. zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Szymański, Ilona Wierszewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Szymański, Ilona Wierszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-02 12:52:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Wierszewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-02 13:02:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Prądzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-26 12:52:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2777 raz(y)