ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem EłkDrukuj informacjęSprawa: Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk

Szczegóły informacji

Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Ogłoszono dnia: 2009-03-23 15:19:44

Termin załatwienia

Po decyzji Prezydenta Miasta Ełku

Osoba kontaktowa

Anna Lewandowska

Miejsce załatwienia

Wydział Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 74.

Telefon kontaktowy

087-732-62-74

Adres e-mail

a.lewandowska@um.elk.pl

Sposób załatwienia

Wnioski w formie drukowanej wraz ze streszczeniem i pełnym tekstem pracy dyplomowej należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4.
Termin składania wniosków:
- do dnia 15 października

Miejsce odbioru

pokój nr 373 Urząd Miasta w Ełku

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o nagrodę, imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora, nazwę uczelni, wydziału, instytutu lub katedry, wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu konkursu przyznawania nagród: "Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk" (załącznik do UCHWAŁA NR XXXV.353.17 RADY MIASTA EŁKU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie Konkursu pn. "Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk")
2. Streszczenie pracy, wskazujące na jej walory w aspekcie rozpoznawania i rozwiązywania problemów Ełku, oraz opis bibliograficzny (streszczenie nie powinno przekraczać 3 stron).
3. Pełny tekst pracy, a w razie publikacji ogłoszonych na jej podstawie - również te publikacje.

Podstawa prawna

UCHWAŁA NR XXXV.353.17 RADY MIASTA EŁKU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie Konkursu pn. "Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk"

Załączniki

  • UCHWAŁA NR XLIX/456/10 RADY MIASTA EŁKU z dnia 23 lutego 2010 roku (PDF, 90.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-06-10 09:51:27 | Data wytworzenia informacji: 2015-06-10 | w sprawie nagród pn. "Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniająca się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk"
  • Uchwała nr XXI.194.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2012 r. (PDF, 67.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-06-10 09:51:27 | Data wytworzenia informacji: 2015-06-10 | Uchwała nr XXI.194.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2012 r.zmieniająca Uchwałę w sprawie nagród pn. „ Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”
  • załącznik (ODT, 23.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-06-10 09:51:27 | Data wytworzenia informacji: 2015-06-10 | załącznik do Uchwały nr XXI.194.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2012 r.zmieniającej Uchwałę w sprawie nagród pn. „ Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”
  • UCHWAŁA NR XXXV.353.17 RADY MIASTA EŁKU z dnia 29 sierpnia 2017 r. (PDF, 298.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-11-08 13:18:22 | Data wytworzenia informacji: 2017-10-06 | UCHWAŁA NR XXXV.353.17 RADY MIASTA EŁKU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie Konkursu pn. "Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk"
« powrót do poprzedniej strony