ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi Drukuj informacjęSprawa: Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Szczegóły informacji

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Wydział: Wydział Organizacyjny - Referat Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2008-09-17 10:12:00

Termin załatwienia

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu podania.

Osoba kontaktowa

Małgorzata Szymczyk, Bogumiła Kruczewska

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Ełku
Refearat Spraw Obywatelskich
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 6
19-300 Ełk
Wydział pracuje w poniedziałek od 8.00 do 16.00
we wtorek, w środę, w czwartek, w  piątek od 7.30 do 15.30

Telefon kontaktowy

87 73 26 101, 87 732 61 39

Sposób załatwienia

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestru drogą korespondencyjną lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.
Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestru /dokumentacji związanej z dowodem osobistym, należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych/dokumentacji z ww. rejestru lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym, prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestru/ udostępnienia dokumentacji, a także należy wskazać informacje o osobie czy dokumencie tożsamości, umożliwiające wyszukanie w ww. rejestrze, a ponadto należy wskazać jakie dane/dokumentacja mają być udostępnione.
Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Ełku
Refearat Spraw Obywatelskich
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 6
19-300 Ełk

Wymagane Dokumenty

- Wypełniony formularz wniosku,
- Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym znajdującej się w posiadaniu tut. organu gminy  (dołączenie  do  wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu
   danych/dokumentacji - oryginały do wglądu),
- Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych/dokumentacji,
- Dowód dokonania opłaty.
 

Czas realizacji

-

Opłaty

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym wynosi 31,- zł
Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane :

Urząd Miasta w Ełku  PKO BP S.A.  32 1020 4724 0000 3302 0051 2681
lub w kasie Starostwa Ełckiego
 
 

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia danych z  Rejestru Dowodów Osobistych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Podstawa prawna

-ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U z.2020, poz.332),
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (:Dz.U.z 2020, poz.1546),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 319),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1604),
- ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256).
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 r., poz.1781)
 
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10131/Ochrona_danych_osobowych/
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Iglik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Iglik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-12 08:48:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwona Iglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-17 10:12:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwona Iglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-29 11:02:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony