ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dodatek dla gospodarstw domowych.Drukuj informacjęSprawa: Dodatek dla gospodarstw domowych.

Szczegóły informacji

Dodatek dla gospodarstw domowych.

Wydział: Wydział Świadczeń

Ogłoszono dnia: 2022-09-21 10:39:34

Termin załatwienia

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Osoba kontaktowa

Joanna Rafałowska- Naczelnik Wydziału Świadczeń, Anna Nowicka - Zastępca Naczelnika Wydziału Świadczeń, Izabela Żywno, Emilia Kryspin, Katarzyna Kaczyńska, Karol Jakubowski, Ewelina Polak, Patrycja Kucharska, Anna Kapla, Agnieszka Barszczewska, Małgorzata Mościcka

Miejsce załatwienia

 
 
Urząd Miasta Ełku
Wydział Świadczeń
Ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6
19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

87 73 26 150- Naczelnik Wydziału, 87 73 26 148, 87 73 26 110, 87 73 26 146, 87 73 26 147, 87 73 26106, fax. 087 73 26 230

Adres e-mail

Nie dotyczy

Sposób załatwienia

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać:
- elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
- papierowo w Urzędzie Miasta Ełku w Wydziale Świadczeń - Sala Obsługi Klienta przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6 w godzinach: poniedziałek 8-16, wtorek – piątek 7:30 - 15:30.

Miejsce odbioru

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw, informacja znajduje się w aktach sprawy.

Wymagane Dokumenty

Wnioski można składać do 30 listopada 2022r.:
> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP 
> za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Ełku, Wydział Świadczeń ul. Piłsudskiego 6 w Ełku
> tradycyjnie (papierowo) –  w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, Wydział Świadczeń ul. Piłsudskiego 6 w Ełku

Czas realizacji

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. 

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku

Uwagi

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3) kocioł olej  zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 43815611576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
 
Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:
 1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 
Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się na wniosek osoby, o której mowa w ust. 2.
 
 
 Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:
1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
2) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.
 
 Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
 
 
Urząd Miasta Wydział Świadczeń informuje, że wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła zasilanych pelletem, drewnem, gazem lub olejem opałowym nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z budżetu Państwa.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Rafałowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-21 09:59:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Żywno
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-21 10:39:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Żywno
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-17 07:28:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
310 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony