ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dodatek węglowyDrukuj informacjęSprawa: Dodatek węglowy

Szczegóły informacji

Dodatek węglowy

Wydział: Wydział Świadczeń

Ogłoszono dnia: 2022-08-16 12:37:11

Termin załatwienia

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać: - elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP - papierowo w Urzędzie Miasta Ełku w Wydziale Świadczeń - Sala Obsługi Klienta przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6 w godzinach: poniedziałek 8-16, wtorek – piątek 7:30 - 15:30.

Osoba kontaktowa

Joanna Rafałowska- Naczelnik Wydziału Świadczeń, Anna Nowicka - Zastępca Naczelnika Wydziału Świadczeń, Izabela Żywno, Emilia Kryspin, Katarzyna Kaczyńska, Karol Jakubowski, Ewelina Polak, Patrycja Kucharska, Anna Kapla, Agnieszka Barszczewska, Małgorzata Mościcka

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełku
Wydział Świadczeń
Ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6
19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

87 73 26 150- Naczelnik Wydziału, 87 73 26 148, 87 73 26 110, 87 73 26 146, 87 73 26 147, 87 73 26106, fax. 087 73 26 230

Adres e-mail

Nie dotyczy

Sposób załatwienia

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

Miejsce odbioru

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, organ przyjmujący wniosek informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Wymagane Dokumenty

Wnioski można składać do 30 listopada 2022r.:
> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP 
> za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Ełku, Wydział Świadczeń ul. Piłsudskiego 6 w Ełku
> tradycyjnie (papierowo) –  w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, Wydział Świadczeń ul. Piłsudskiego 6 w Ełku

Czas realizacji

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. 

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku

Uwagi

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:
Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 
 
Urząd Miasta Wydział Świadczeń informuje, że wypłata dodatku węglowego nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z budżetu Państwa.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r.  o dodatku węglowym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1967)
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022r. poz. 615)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) .
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. z 2022r. poz. 1712).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Rafałowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-16 11:52:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Żywno
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-16 12:37:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Żywno
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-17 07:29:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
722 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony