ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Ogólnopolska Karta Dużej RodzinyDrukuj informacjęSprawa: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Szczegóły informacji

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Wydział: Wydział Polityki Społecznej

Ogłoszono dnia: 2021-04-01 10:58:47

Termin załatwienia

Wnioski składać można przez cały rok

Osoba kontaktowa

Faustyna Mosiej

Miejsce załatwienia

Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Ełku
ul. Piłsudskiego 2
I piętro, pok. nr 15

Telefon kontaktowy

87-732-62-64

Adres e-mail

f.mosiej@um.elk.pl

Sposób załatwienia

Składa się z następujących etapów:
1)      Złożenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny
2)      Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy następujących dokumentów:
  • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej –  oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinny domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
3)      Odbiór Karty Dużej Rodziny po otrzymaniu sms’a.
 
Ważne: Od 1 stycznia 2018 roku można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Na podany numer telefonu w załączniku do wniosku zostanie wysłana wiadomość SMS z jednorazowym hasłem do aplikacji mKDR, umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej a na adres e-mail – numer Karty Dużej Rodziny oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację Google Play dla telefonów działających w systemie Android lub App Store dla telefonów działających w systemie IOS.

Miejsce odbioru

Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Ełku
ul. Piłsudskiego 2
I piętro, pok. nr 15

Opłaty

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.
Duplikat Karty jest wydawany na wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlega opłacie w wysokości 11,00 zł.
 

Uwagi

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, na czas kontynuowania nauki szkolnej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
 
Od dnia 01.01.2019r. zmieniły się zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny. Dotychczas mogli ją otrzymać tylko rodzice aktualnie wychowujący co najmniej troje dzieci. Od teraz prawo do otrzymania Karty Dużej Rodziny mają także rodzice, którzy kiedykolwiek w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (nawet jeżeli te są już pełnoletnie i samodzielne). Wiek dzieci w momencie składania wniosku przez rodzica nie ma żadnego znaczenia. 
 
Wykaz zniżek znajduje się na stronie: www.rodzina.gov.pl

Podstawa prawna

1. Ustawa z dn. 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Faustyna Mosiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-01 10:53:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Faustyna Mosiej
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-01 10:58:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Faustyna Mosiej
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-09 12:25:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1644 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony