ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Nabór do Miejskich Żłobków w Ełku dzieci do grup żłobkowych Drukuj informacjęSprawa: Nabór do Miejskich Żłobków w Ełku dzieci do grup żłobkowych

Szczegóły informacji

Nabór do Miejskich Żłobków w Ełku dzieci do grup żłobkowych

Wydział: Wydział Polityki Społecznej

Ogłoszono dnia: 2021-02-11 15:02:55

Termin załatwienia

Zgodnie z harmonogramem realizacji naboru

Osoba kontaktowa

Magdalena Sulżycka

Miejsce załatwienia

Miejski Żłobek nr 1 w Ełku
ul. Piękna 20
19-300 Ełk
Tel. 87-732-67-96
Adres e-mail : zlobek@zlobek.elk.pl
 
Miejski Żłobek nr 2 w Ełku
ul. Św. M. M. Kolbego 11
19-300 Ełk
Tel. 87-732-67-97
Adres e-mail : zlobek@zlobek.elk.pl

Telefon kontaktowy

87-732-67-97

Adres e-mail

-

Sposób załatwienia

Do Żłobków mogą być przyjmowane dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 lat (opieką objęte będą do ukończenia  roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia), z uwzględnieniem postanowień ustawy, o której mowa w ust.1 pkt. 1).urodzone w 2019 r.
i w 2020 r. do dnia 31 sierpnia.
 
Harmonogram realizacji naboru:
 
I. Kontynuacja korzystania przez dziecko z usług Żłobka
1. Rodzice/opiekunowie dzieci obecnie objętych opieką Żłobków składają:
Deklarację kontynuacji korzystania przez dziecko z usług żłobka - Wzór deklaracji  oraz termin ich składania ustala Dyrektora Żłobka i podaje do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynkach Żłobków oraz Biuletynie Informacji Publicznej Żłobków
2. Dzieci, których rodzice/opiekunowie złożyli deklaracje w określonym terminie, mają zagwarantowane miejsce w Żłobkach.
3. Po zebraniu deklaracji ustalona i podana do publicznej wiadomości zostanie liczba wolnych miejsc w Żłobkach.
 
III. Nabór na wolne miejsca w Żłobkach
1. Rodzice/opiekunowie ubiegających się pierwszy raz o objęcie dziecka opieką w Żłobkach składają:
 
Karty zgłoszenia dziecka do Żłobków - Wzór kart oraz termin i miejsce ich składania ustala Dyrektora Żłobka i podaje do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynkach Żłobków oraz Biuletynie Informacji Publicznej Żłobków
 
2. W pierwszej kolejności w trakcie naboru brane będą pod uwagę następujące kryteria, wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz Statutu Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku:
1) dzieci zamieszkałe na terenie miasta Ełku,
2) dzieci, których rodzice lub prawni opiekunowie pracują lub uczą się w trybie dziennym,
3) dzieci z rodzin wielodzietnych,
4) dzieci, wobec których orzeczono niepełnosprawność, co do których nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające im korzystanie ze Żłobka, a Żłobek posiada możliwość zapewnienia szczególnej opieki w odniesieniu do potrzeb dziecka,
5) dzieci, wobec których rodzeństwa orzeczono niepełnosprawność,
6) dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
7) dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących,
8) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
9) rodzeństwo dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku.
Wszystkie ww. kryteria mają jednakową wartość.
 
IV. Oceny Kart zgłoszeń dokonuje komisja kwalifikacyjna, powołana przez dyrektora Żłobka. W przypadku, gdy liczba złożonych Kart nie przekroczy liczby wolnych miejsc w Żłobku, komisji kwalifikacyjnej nie powołuje się.
 
V. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Żłobka wywieszone będą na drzwiach głównych Żłobków w terminie ustalonym przez Dyrektora Żłobka i podanym do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynkach Żłobków oraz Biuletynie Informacji Publicznej Żłobków.
 
Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do miejskich żłobków zamieszczone zostaną w Biuletynach Informacji:
Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku: zlobek1.bip.elk.pl
Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku: zlobek2.bip.elk.pl
ps.miasto.elk.pl oraz elk.pl.
 

Miejsce odbioru

-

Wymagane Dokumenty

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka

Czas realizacji

Zgodnie z harmonogramem realizacji naboru

Podstawa prawna

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Sulżycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-11 14:35:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Sulżycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-11 15:02:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Pajko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-22 09:25:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony