ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta EłkDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Ełk

Szczegóły informacji

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Ełk

Wydział: Wydział Polityki Społecznej

Ogłoszono dnia: 2014-02-20 09:38:04

Termin załatwienia

Wnioski składać można przez cały rok

Osoba kontaktowa

Justyna Pajko

Miejsce załatwienia

Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Ełku
ul. Piłsudskiego 2
I piętro, pok. nr 15

Telefon kontaktowy

87-732-62-66

Adres e-mail

j.pajko@um.elk.pl

Sposób załatwienia

1. Warunkiem otrzymania zezwolenia jest złożenie wniosku w Wydziale Polityki Społecznej.
2. Po rozpatrzeniu wniosku pod względem formalno - prawnym wydawane jest zezwolenie.
3. Prezydent Miasta Ełku wydaje zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony.

Miejsce odbioru

Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Ełku
ul. Piłsudskiego 2
I piętro, pok. nr 15

Wymagane Dokumenty

Złożyć wypełniony wniosek ( wzór w załączeniu ).
Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność.
2. Odpis z właściwego rejestru.
3. Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP - stanowiące załącznik do niniejszej procedury.
4. Pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki.
5. Statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt.
6. Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt.
7. Informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Uwaga:
- Pkt. 1 i 4 nie stosuje się do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
- Dostarczone dokumenty powinny być kopiami dokumentów potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione.
  Do wglądu należy dostarczyć oryginały.

Czas realizacji

Zezwolenia wydawane są w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Opłaty

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nie podlega opłacie.

Uwagi

Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:
- przestał spełniać warunki określone w ustawie;
- nie przedstawi na żądanie Prezydenta Miasta Ełku, w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów, o których mowa w art. 19 ustawy;
Prezydent Miasta Ełku wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.
Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Prezydent Miasta Ełku cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku  o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Sulżycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Pajko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-20 09:13:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Sulżycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-20 09:38:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Pajko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-31 12:16:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3950 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony