ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: "Ełcka Karta Rodziny 3+"Drukuj informacjęSprawa: "Ełcka Karta Rodziny 3+"

Szczegóły informacji

"Ełcka Karta Rodziny 3+"

Wydział: Wydział Polityki Społecznej

Ogłoszono dnia: 2013-06-25 11:55:10

Termin załatwienia

Wnioski składać można przez cały rok

Osoba kontaktowa

Faustyna Mosiej

Miejsce załatwienia

Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Ełku
ul. Piłsudskiego 2
I piętro, pok. nr 15

Telefon kontaktowy

87-732-62-64

Adres e-mail

karta3plus@um.elk.pl

Sposób załatwienia

1. Warunkiem otrzymania Karty jest złożenie wniosku osobiście przez rodzica w Wydziale Polityki Społeczne.
2. Po rozpatrzeniu wniosku wydawane są karty każdemu członkowi rodziny.
 

Miejsce odbioru

Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Ełku
ul. Piłsudskiego 2
I piętro, pok. nr 15

Wymagane Dokumenty

Wniosek złożony osobiście przez rodzica na wzorze druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVIII.380.17
Rady Miasta Ełku z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie „Ełckiej Karty Rodziny 3+”
 
Do wniosku dołączyć należy:
1. Osoby zamieszkałe ale niezameldowane na terenie Miasta Ełku: 
- w przypadku rodzica lub opiekuna: ksero dowodu tożsamości oraz ksero pierwszej strony formularza PIT złożonego przez osobę ubiegającą się o wydanie Ełckiej Karty Rodziny 3+ w Urzędzie Skarbowym w Ełku, z której wynika, że urząd ten jest właściwy do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych dla tej osoby, zawierającej urzędowe potwierdzenie jego złożenia (w postaci pieczęci potwierdzającej złożenie go w urzędzie skarbowym lub w postaci potwierdzenia elektronicznego złożenia) albo inny dokument, który potwierdza, że Urząd Skarbowy w Ełku jest właściwy do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych dla tej osoby (np. zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy) albo inny dokument, który potwierdza, że dana osoba przebywa w Ełku z zamiarem stałego pobytu (np. wskazujący, że osoba ta jest zameldowana w Ełku, opłaca w Ełku podatek od nieruchomości albo ponosi koszty opłat za media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Ełku),
- w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia: ksero skróconego odpisu aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 
- w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia, które uczy się w szkole lub w szkole wyższej: ksero legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej oraz zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, 
- w przypadku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka – ksero postanowienia sądu,
- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka: oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 
2. Osoby zameldowane na terenie Miasta Ełku:
- w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia, które uczy się w szkole lub w szkole wyższej: zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

Czas realizacji

Karty wydawane są w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Uwagi

1. Karta uprawniać będzie do ulg i zniżek.

2. Aktualny katalog instytucji i firm udzielających zniżek i ulg będzie publikowany jest na stronie internetowej Miasta Ełku www.3plus.miasto.elk.pl

3. Karta jest imienna, posiada numer, datę ważności i datę urodzenia użytkownika.

4. Karta ważna będzie do końca danego roku kalendarzowego, w którym została wydana. Wnioski o przedłużenie ważności kart składać należy co roku.

5. Karta wydawana jest wszystkim uprawnionym członkom rodziny, rodzicom oraz dzieciom, które ukończyły 3 rok życia. Dzieci poniżej 3 roku życia korzystają ze zniżek wyłączenie w obecności rodziców, posiadających Karty.

6. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika – dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica i jego dokumentem tożsamości.

7. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika innym, nieupoważnionym osobom.

8. Karta nie będzie uprawniać do zniżki/ulgi na zakup i konsumpcję alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.
 

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXVIII.380.17 Rady Miasta Ełku z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie „Ełckiej Karty Rodziny 3+”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Sulżycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Faustyna Mosiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-19 15:45:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Sulżycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-25 11:55:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Faustyna Mosiej
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-31 12:05:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9168 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony