ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie odpisu z aktu stanu cywilnegoDrukuj informacjęSprawa: Wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego

Szczegóły informacji

Wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2008-09-22 12:02:13

Termin załatwienia

Przy złożeniu wniosku do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w którym został sporządzony akt - wydanie odpisu następuje w ciągu siedmiu dni roboczych. Jeżeli akt został sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego - odpis zostanie wydany w ciągu dziesięciu dni roboczych. Odpisy z aktów sporządzonych po 01 września 2015 roku wydawane są niezwłocznie.

Osoba kontaktowa

Urszula Ejsmont, Rozalia Jabczyńska, Agnieszka Gisztarowicz, Alicja Kowalewska, Wiesława Sędziak

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego
ul.Marsz.J.Piłsudskiego 4 pok.253

Telefon kontaktowy

87 732 62 54, 62 53, 62 51, 61 22, 61 58

Adres e-mail

Sposób załatwienia

O wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego można się zwrócić osobiście lub korespondencyjnie, przesyłając do urzędu stanu cywilnego miejsca zdarzenia podanie o wydanie odpisu zawierające informacje dotyczące osoby lub osób których akt dotyczy: daty i miejsca zdarzenia, nazwisk i imion.
Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu  wpłaty opłaty skarbowej.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. DZ. U. z 2019 roku poz. 1000) określa przypadki, w których nie wnosi się opłaty skarbowej za wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego.
Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego; odpisy z aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek sądu lub innego organu państwowego organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
Przy złożeniu wniosku do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w którym został sporządzony akt, dokonywane jest przeniesienie aktu do rejestru stanu cywilnego i wydanie odpisu następuje w ciągu siedmiu dni roboczych.
Jeżeli akt został sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego, odpis zostanie wydany w ciągu dziesięciu dni roboczych.
Odpisy z aktów sporządzonych po 01 września 2015 roku wydawane są niezwłocznie.

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego
ul.Marsz.J.Piłsudskiego 4 pok.253

Wymagane Dokumenty

- wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
- dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu)

Czas realizacji

Przy złożeniu wniosku do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w którym został sporządzony akt, dokonywane jest przeniesienie aktu do rejestru stanu cywilnego i wydanie odpisu następuje w ciągu siedmiu dni roboczych.
Jeżeli akt został sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego, odpis zostanie wydany w ciągu dziesięciu dni roboczych.
Odpisy z aktów sporządzonych po 01 września 2015 roku wydawane są niezwłocznie.

Opłaty

- wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22zł.
- wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33zł.
- wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym - 22zł.

Tryb odwoławczy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uwagi

Opłaty za odpisy z aktów uiszcza się w kasie Starostwa Powiatowego w Ełku lub na konto Urzędu Miasta w Ełku - Gmina Miasto Ełk 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U. z 2018 roku poz.2224)
Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 roku  o opłacie skarbowej (t. j.  Dz.U. z  2019 roku poz.1000)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urszula Ejsmont
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Ejsmont
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-20 10:49:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Bartoszewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-22 12:02:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Ejsmont
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-25 09:40:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13748 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony