ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zwrot kosztów przejazdu ucznia i dziecka niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola lub ośrodkaDrukuj informacjęSprawa: Zwrot kosztów przejazdu ucznia i dziecka niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola lub ośrodka

Szczegóły informacji

Zwrot kosztów przejazdu ucznia i dziecka niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola lub ośrodka

Wydział: Wydział Edukacji

Ogłoszono dnia: 2017-09-25 11:35:24

Termin załatwienia

W terminie 1 miesiąc od daty złożenia wszystkich dokumentów

Osoba kontaktowa

Magda Modzelewska

Miejsce załatwienia

Wydział Edukacji
Urząd Miasta w Ełku
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
Pokój 370

Telefon kontaktowy

87 732 6175

Adres e-mail

m.modzelewska@um.elk.pl

Sposób załatwienia

W przypadku gdy dowóz zapewniają rodzice, opiekunowie i opiekunowie prawni, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka własnym transportem lub środkami komunikacji publicznej.
Zwrot kosztów przejazdu ucznia i dziecka niepełnosprawnego oraz jego opiekuna odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Ełku a rodzicami, opiekunem lub prawnymi opiekunami ucznia.
Umowa zawierana jest na czas określony  tj. na okres nauki w danym roku szkolnym.

Miejsce odbioru

Wydział Edukacji
Urząd Miasta w Ełku
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
Pokój 370

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia i dziecka niepełnosprawnego.
2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia i dziecka ,
3. Aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia i dziecka ,
4. Potwierdzenie przyjęcia ucznia i dziecka do przedszkola, szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka specjalnego.

Czas realizacji

Wniosek należy złożyć do dnia 30 września każdego roku.
W uzasadnionych przypadkach wniosek możne być złożony po upływie określonego terminu.

Opłaty

Brak

Uwagi

Zwrot kosztów przejazdu ucznia i dziecka niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola lub ośrodka realizowany będzie od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

1. Art. 32 ust. 6 , art. 39 ust. 4, art. 39a, art. 127 ust. 7 ustawy y dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r., poz. 1082).
2. Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r., poz. 1372).
3. Zarządzenie Nr 595.2020 Prezydenta Miasta Ełkuz dnia 23 września 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych.
4. Uchwała Nr XXXI.320.2021 Rady Miasta Ełku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Ełk na rok szkolny 2021/2022.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magda Modzelewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magda Modzelewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-25 11:14:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magda Modzelewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-25 11:35:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magda Modzelewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-18 14:43:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3455 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony