ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie poroduDrukuj informacjęSprawa: Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Szczegóły informacji

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Wydział: Wydział Świadczeń

Ogłoszono dnia: 2017-01-02 10:01:31

Termin załatwienia

Wydanie decyzji w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Osoba kontaktowa

Joanna Rafałowska- Naczelnik Wydziału Świadczeń, Anna Nowicka - Zastępca Naczelnika Wydziału Świadczeń, Izabela Żywno, Emilia Kryspin, Katarzyna Kaczyńska, Patrycja Olechnowicz, Anna Kapla, Małgorzata Mościcka, Karol Jakubowski, Ewelina Polak, Agnieszka Barszczewska

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełku
Wydział Świadczeń
Ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 6
19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

87 73 26 150- Naczelnik Wydziału, 87 73 26 148, 87 73 26 110, 87 73 26 146, 87 73 26 107, 87 73 26106, 87 73 26 177, 87 73 26 178, 87 73 26 179, 87 73 26 180, 87 73 26 181, 87 73 26 182, 87 73 26 183, 87 73 26 194, fax. 087 73 26 100

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Dostarczenie decyzji administracyjnej  przez gońca Urzędu Miasta na wskazany przez wnioskodawcę adres zamieszkania lub wysłanie decyzji za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.

Wymagane Dokumenty

Do wniosku o jednorazowe świadczenie należy dołączyć:
- zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnioctwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Obowiązujące przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia;
- zaświadczenie lekarskie / zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wzór tego zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010r. Nr 183, poz. 1234).

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku

Uwagi

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
Ileroć w ustawie jest mowa o opiekunie faktycznym oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.
Jednorazowe świadczenie przysługuje w wysokości 4000,00zł jednorazowo.
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem " nie ogranicza prawa do jednorazowego świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016r. Jednorazowe świadczenie przysługuje również na dzieci urodzone w 2016r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy oid dnia urodzenia dziecka
 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z  2016r., poz. 1860)
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu  (Dz. U. z 2016r. poz. 2234)
- Ustawa z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Żywno
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Rafałowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-02 08:28:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Żywno
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-02 10:01:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Żywno
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-19 10:18:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2781 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony