ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach stanowiących własność gminy w drodze bezprzetargowejDrukuj informacjęSprawa: Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach stanowiących własność gminy w drodze bezprzetargowej

Szczegóły informacji

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach stanowiących własność gminy w drodze bezprzetargowej

Wydział: Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2008-09-25 08:45:51

Termin załatwienia

Łączny termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy, jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie do 30 dni.

Osoba kontaktowa

Ilona Paczyńska

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełku, ul. Marszałka J.  Piłsudskiego 4
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
pok. 234

Telefon kontaktowy

087 732 62 32

Adres e-mail

Sposób załatwienia

1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, zgodę na taką formę zbycia nieruchomości wydaje Prezydent Miasta Ełku. Po uzyskaniu pozytywnej opinii dokonywana jest wycena. Prezydent Miasta Ełku wydaje zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu ogłasza się w prasie lokalnej oraz podaje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) prowadzone są z nabywcą rokowania.
3. Następnie zawierana jest umowa notarialna.
4. Łączny termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy, jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie do 30 dni.
5. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Ełku, ul. Marszałka J.  Piłsudskiego 4
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
pok. 234

Wymagane Dokumenty

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren na załączonej mapie geodezyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 

Czas realizacji

Łączny termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy, jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie do 30 dni.

Opłaty

 
1. Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
2. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (koszty wyceny nieruchomości, koszty podziału geodezyjneg, koszt wypisu z rejestru gruntów oraz koszty notarialne i sądowe).
3. Cena nieruchomości, którą uiścić należy nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste.
 

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.
 

Uwagi

 
 
 

Podstawa prawna

 
 
Dział II: rozdział 1, rozdział 3 art.32 i art.34 oraz rozdział 4 art.37 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) i uchwała Nr XIX/174/07 Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełk zmienionej uchwałami Nr XXII/214/08 Rady Miasta Ełku z dnia 18 marca 2008r., Nr IX.78.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr XIX.170.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 24 kwietnia 2012 r., Nr V.60.15 Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca 2015 r., Nr IX.96.15 Rady Miasta Ełku z dnia 25 sierpnia 2015 r. i Nr XVIII.188.16 Rady Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia 2016 r.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Galińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Galińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-25 08:04:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Galińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-25 08:45:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Prądzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-26 12:56:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3755 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony