ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Stypendium szkolne (socjalne)Drukuj informacjęSprawa: Stypendium szkolne (socjalne)

Szczegóły informacji

Stypendium szkolne (socjalne)

Wydział: Wydział Edukacji

Ogłoszono dnia: 2008-09-22 15:30:06

Termin załatwienia

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku od 1 września do 15 września danego roku szkolnego. Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez refundację poniesionych wydatków- na podstawie przedłożonych faktur, rachunków lub innych dowodów wpłat wystawionych na nazwisko i imię rodzica ucznia lub nazwisko i imię pełnoletniego ucznia, któremu przyznano stypendium.

Osoba kontaktowa

Magda Modzelewska

Miejsce załatwienia

Wydział Edukacji UM w Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 370
 

Telefon kontaktowy

87 732 61 75, 87 73 26 145

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji

Miejsce odbioru

Dostarczenie decyzji przez gońca Urzędu Miasta na wskazany przez wnioskodawcę adres lub wysłanie decyzji za pośrednictwem poczty.

Wymagane Dokumenty

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
a) osoby posiadające dochód z tytułu zatrudnienia
(zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie brutto z wyszczególnieniem: podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo oświadczenie. W przypadku umów zleceń i o dzieło – umowa albo oświadczenie.)
b) osoby posiadające świadczenia rentowe i emerytalne
(odcinek świadczenia, zaświadczenie albo oświadczenie)
c) osoby posiadające świadczenia bądź status osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy
(zaświadczenie albo oświadczenie)
d) osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
(zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie)
e) osoby otrzymujące zasiłki stałe lub okresowe z pomocy społecznej
(zaświadczenie albo oświadczenie)
f) osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego
(decyzja – do wglądu albo oświadczenie)
g) osoby posiadające gospodarstwo rolne
(zaświadczenie, kopia decyzji podatkowej albo oświadczenie o powierzchni ha przeliczeniowych)
h) osoby pobierające zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne
(decyzja - do wglądu albo oświadczenie)
i) osoby otrzymujące alimenty
(wyrok w sprawie o alimenty lub zaświadczenie komornika albo oświadczenie)
j) osoby bez dochodu
(własne oświadczenie o środkach utrzymania w danym okresie)
k) kserokopia legitymacji studenckiej członka rodziny
(wraz z zaświadczeniem o wysokości otrzymywanego stypendium socjalnego i naukowego albo oświadczenie)
 

Opłaty

Nie podlega

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  – Rozdział 8a (Pomoc materialna dla uczniów);
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Przestrzelska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magda Modzelewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-19 14:56:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Renata Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-22 15:30:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magda Modzelewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-07 12:43:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21020 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony