ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wzajemna zamiana lokali na wniosek stronyDrukuj informacjęSprawa: Wzajemna zamiana lokali na wniosek strony

Szczegóły informacji

Wzajemna zamiana lokali na wniosek strony

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2008-09-16 14:51:34

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Osoba kontaktowa

Agnieszka Stasiewicz, Anna Pietrajtys, Justyna Domoracka

Miejsce załatwienia

 
Urząd Miasta Ełku, Wydział Mienia Komunalnego Referat Lokalowy   ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, I piętro pokój 242,
pn. 8.00 – 16.00; wt. - pt. 7.30 – 15.30

Telefon kontaktowy

87 732 6 221, 87 732 6 170, 87 732 6 242

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

 
Zgoda na dokonanie wzajemnej zamiany (o ile spełnione są warunki określone uchwałą nr XXI/198/08 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2008 roku.

Miejsce odbioru

Pisma doręcza się stronie w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy za pokwitowaniem za pośrednictwem poczty, przez swoich pracowników bądź też w lokalu Urzędu Miasta w Ełku Wydziale Mienia Komunalnego w Referacie Lokalowym, I piętro pokój 242 w godzinach pracy urzędu.

Wymagane Dokumenty

 
1. wniosek o wzajemną zamianę lokalu
2. zgoda właścicieli lokali na wzajemną zamianę
3. zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach czynszowych,
4. potwierdzony tytuł prawny do zajmowanego lokalu
 

Czas realizacji

 
Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

 
  • Jeżeli przedmiotem zamiany jest dom jednorodzinny, lokal stanowiący odrębną nieruchomość lub lokal zajmowany na podstawie własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego, dokonanie zamiany wymaga przeniesienia prawa do lokalu lub domu w drodze aktu notarialnego.
  • Zamiana lokali wymaga zezwolenia dysponentów lokali na jej dokonanie.
  • Zamiana realizowana jest wyłącznie pomiędzy najemcami , którzy nie maja zaległości z tytułu czynszu oraz innych opłat.
 

Podstawa prawna

 
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611).
2. Uchwała Nr XXI/198/2008 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ełku.
       

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony