ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wzajemna zamiana lokali na wniosek stronyDrukuj informacjęSprawa: Wzajemna zamiana lokali na wniosek strony

Szczegóły informacji

Wzajemna zamiana lokali na wniosek strony

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2008-09-16 14:51:34

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Osoba kontaktowa

Agnieszka Stasiewicz

Miejsce załatwienia

 

Urząd Miasta Ełku, Wydział Mienia Komunalnego Referat Lokalowy   ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, I piętro pokój 42,
pn. 8.00 – 16.00; wt. - pt. 7.30 – 15.30

Telefon kontaktowy

087 732 62 42

Sposób załatwienia

 

Zgoda na dokonanie wzajemnej zamiany (o ile spełnione są warunki określone uchwałą nr XXI/198/08 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2008 roku.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Ełku, Wydział Mienia Komunalnego Referat Lokalowy   ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, I piętro pokój 42,
pn. 8.00 – 16.00; wt. - pt. 7.30 – 15.30

Wymagane Dokumenty

 

1. wniosek o wzajemną zamianę lokalu
2. zgoda właścicieli lokali na wzajemną zamianę
3. zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach czynszowych,
4. potwierdzony tytuł prawny do zajmowanego lokalu
 

Czas realizacji

 

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

 

  • Jeżeli przedmiotem zamiany jest dom jednorodzinny, lokal stanowiący odrębną nieruchomość lub lokal zajmowany na podstawie własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego, dokonanie zamiany wymaga przeniesienia prawa do lokalu lub domu w drodze aktu notarialnego.
  • Zamiana lokali wymaga zezwolenia dysponentów lokali na jej dokonanie.
  • Zamiana realizowana jest wyłącznie pomiędzy najemcami , którzy nie maja zaległości z tytułu czynszu oraz innych opłat.
 

Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.Nr 71, poz.733).
2. Uchwała Nr XXI/198/2008 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ełku.
       
« powrót do poprzedniej strony