ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Szczegóły informacji

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2008-09-15 15:09:36

Termin załatwienia

30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Osoba kontaktowa

Agnieszka Dąbkowska, Anna Koszczuk, Patrycja Pahl

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Ełku
Wydział Mienia Komunalnego
Referat Gospodarki Odpadami
pokój nr 103
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
 

Telefon kontaktowy

877 326 117, 877 326 168, 877 326 223

Adres e-mail

a.dabkowska@um.elk.pl
a.koszczuk@um.elk.pl
p.pahl@um.elk.pl
 

Sposób załatwienia

 1. Złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.
 2. Rozpatrzenie wniosku.
 3. Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Ełku
Wydział Mienia Komunalnego
Referat Gospodarki Odpadami
pokój nr 103
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
 

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek, który powinien zawierać:
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP):
  • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
  • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
  • informację o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
  • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
  • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia 
 2. Pokwitowanie dokonanej opłaty skarbowej
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Czas realizacji

30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Opłaty

 • 107 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • 53,50 zł – opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem lub terminu zezwolenia (tj. 50 % stawki określonej od zezwolenia),
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury); z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późń. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. poz. 299)
 4. Uchwała nr XXVIII.253.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Ełku (Dz.Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 724)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1617)
 6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. 2020 poz. 939)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Witanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Górski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-15 14:45:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maria Witanowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-15 15:09:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Górski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-16 10:12:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony