ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Szczegóły informacji

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2008-09-15 15:09:36

Termin załatwienia

30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Osoba kontaktowa

Mirosława Broniszewska

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełk
Wydział Mienia Komunalnego, pokój nr 244
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

087 73 26 244

Adres e-mail

Sposób załatwienia

1. Złożenie wniosku.
2. Rozpatrzenie wniosku.
3. Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Ełk
Wydział Mienia Komunalnego, pokój nr 244
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek, który powinien zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, NIP, REGON,

- określenie przedmiotu i obszaru działalności,

- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

- informację o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,

- proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,

- określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

2. Pokwitowanie dokonanej opłaty skarbowej.

3. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Czas realizacji

30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Opłaty

107 zł  - na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ełk Nr 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699 lub gotówką w kasie Urzędu Miasta w godz. 7:30-9:00  i 10:00-14:30.

Tryb odwoławczy

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

Uwagi


Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Podstawa prawna

Opłaty skarbowe zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Witanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosława Broniszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-15 14:45:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maria Witanowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-15 15:09:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maria Witanowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-30 08:40:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3899 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony