ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Tryb i zasady udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Ełk na potrzeby infrastruktury technicznej.Drukuj informacjęSprawa: Tryb i zasady udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Ełk na potrzeby infrastruktury technicznej.

Szczegóły informacji

Tryb i zasady udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Ełk na potrzeby infrastruktury technicznej.

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2016-01-22 13:33:00

Termin załatwienia

30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Osoba kontaktowa

Michał Wawreniuk

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Ełk
Wydział Mienia Komunalnego, pokój nr 244
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

087 73 26 105

Adres e-mail

m.wawreniuk@um.elk.pl

Sposób załatwienia

1. Złożenie wniosku o uzgodnienie lokalizacji urządzenia na nieruchomości gminnej.
2. Rozpatrzenie wniosku i uzgodnienia lokalizacji.
3. Złożenie wniosku o zajęcie nieruchomości gminnej pod budowę i trwałe umieszczenie infrastruktury technicznej w gruncie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia.
4. Podpisanie umowy określającej zasady korzystania z gruntu komunalnego w celu budowy urządzeń liniowych infrastruktury technicznej i trwałego ich umieszczenia w gruncie oraz późniejszej eksploatacji, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej naprawy.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Ełk
Wydział Mienia Komunalnego, pokój nr 244
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Wymagane Dokumenty

Wniosek zawierający: nazwę, dokładny adres i numer telefonu wnioskodawcy, lokalizację robót z podaniem numeru działek, charakterystykę inwestycji.
I. Do wniosku o uzgodnienie lokalizacji urządzenia należy dołączyć:
 1. Mapę do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z proponowaną lokalizacją urządzenia - 2 egzemplarze
 2. Warunki właścicieli sieci.
 3. pełnomocnictwo płatne 17 zł, jeżeli wniosku nie składa inwestor, a osoba przez niego upoważniona.
 
II. Do wniosku o zajęcie nieruchomości gminnej pod budowę i trwałe umieszczenie infrastruktury technicznej w gruncie należy dołączyć:
1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia terenu komunalnego.
2. kopia zgody lokalizacyjnej wydanej przez właściciela gruntu.
3.pełnomocnictwo płatne 17 zł, jeżeli wniosku nie składa inwestor, a osoba przez niego upoważniona.
4. prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie (na podstawie art. 29 Prawa budowlanego) zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia go przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (dopuszcza się złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem).
5. oświadczenie kierownika budowy o podjęciu się pełnienia obowiązków kierownika budowy i sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dopuszcza się złożenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem)

Opłaty

Wysokości stawek opłat za zajęcie działki komunalnej na czas prowadzenia robót zostały określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Ełku nr 464/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r., za trwałe umieszczenie infrastruktury technicznej w nieruchomości gminnej pobierana będzie opłata roczna określona w w/w zarządzeniu.
Pełnomocnictwo płatne 17 zł, jeżeli wniosku nie składa inwestor, a osoba przez niego upoważniona.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa prawna

Podstawą zawarcia umowy cywilnoprawnej są przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn.zm. ), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899  z późn.zm..), Zarządzenie Prezydenta Miasta Ełk Nr 464/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ełk na potrzeby infrastruktury technicznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Wawreniuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Wawreniuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-22 12:47:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Wawreniuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-22 13:33:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Wawreniuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-24 08:18:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4869 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony