ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zryczałtowany dodatek energetyczny.Drukuj informacjęSprawa: Zryczałtowany dodatek energetyczny.

Szczegóły informacji

Zryczałtowany dodatek energetyczny.

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2014-01-08 12:55:00

Termin załatwienia

Rozpatrzenie złożonego wniosku kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Osoba kontaktowa

Anna Pietrajtys, Justyna Domoracka

Miejsce załatwienia

Wydział Mienia Komunalnego, Referat Lokalowy Urzędu Miasta Ełku,  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4,   I piętro pokój 242,
pn. 8.00 – 16.00; wt. - pt. 7.30 – 15.30.

Telefon kontaktowy

87 732 6 170, 87 732 6 242

Adres e-mail

a.pietrajtys@um.elk.pl
j.domoracka@um.elk.pl

Sposób załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu dodatku energetycznego.

Miejsce odbioru

Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.
Pisma można również odebrać w Referacie Lokalowym, I piętro, pokój  nr 242 w godzinach pracy urzędu.

Wymagane Dokumenty

Osoby ubiegające się o zryczałtowany dodatek energetyczny do wniosku winne dołączyć:
- kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Czas realizacji

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry.
Do dnia 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 tej kwoty.

Opłaty

Decyzja w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku.

Uwagi

W toku postępowania administracyjnego Urząd Miasta Ełku, Wydział Mienia Komunalnego ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne ((Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Stasiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Pietrajtys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-08 12:26:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Stasiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-08 12:55:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Stasiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-10 12:42:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3274 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony