ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dotacja na modernizację ogrzewaniaDrukuj informacjęSprawa: Dotacja na modernizację ogrzewania

Szczegóły informacji

Dotacja na modernizację ogrzewania

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2012-10-11 15:00:29

Termin załatwienia

Wniosek należy składać od 1 kwietnia do 30 września, rozliczenie inwestycji musi nastąpić do 15 listopada

Osoba kontaktowa

Aneta Hołownia, Roman Gorczyca

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Ełku
Wydział Mienia Komunalnego, pokój nr 247
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

087 73 26 126, 087 73 26 124

Adres e-mail

r.gorczyca@um.elk.pl
a.holownia@um.elk.pl

Sposób załatwienia

1. Złożenie wniosku.
2. Rozpatrzenie wniosku.
3. Zawarcie umowy.
4. Wypłata dotacji na rachunek bankowy.
5. Rozliczenie dotacji.

Miejsce odbioru

Podpisanie umowy w Urzędzie Miasta w Ełku, Wydział Mienia Komunalnego, pokój nr 247,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.
Przekazanie dotacji na podany we wniosku rachunek bankowy.

Wymagane Dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami wymienionymi w Regulaminie.

Czas realizacji

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności składnia, rozpatrywanie wniosków nastąpi od 1 kwietnia do 30 września, realizacja inwestycji musi być zakończona do 15 listopada.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności składania, w terminie od 1 kwietnia do 30 września, realizacja inwestycji musi być zakończona do 15 listopada. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w budżecie miasta na ten cel w danym roku, pozytywnie rozpatrzone wnioski będa realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXIX.288.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Ełku
na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony powietrza.

Załączniki

  • wniosek (PDF, 80.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2012-10-12 09:23:33 | Data wytworzenia informacji: 2012-10-12
  • Regulamin (PDF, 74.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2012-10-12 09:23:38 | Data wytworzenia informacji: 2012-10-12
  • Wnioski (ODT, 12.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-06-07 10:36:30 | Data wytworzenia informacji: 2021-06-07 | Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania.
« powrót do poprzedniej strony