ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dotacja na modernizację ogrzewaniaDrukuj informacjęSprawa: Dotacja na modernizację ogrzewania

Szczegóły informacji

Dotacja na modernizację ogrzewania

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Ogłoszono dnia: 2012-10-11 15:00:29

Termin załatwienia

30 dni po zakończeniu I, II i III kwartału i do 30 listopada w IV kwartale

Osoba kontaktowa

Roman Gorczyca

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Ełku
Wydział Mienia Komunalnego, pokój nr 373
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Telefon kontaktowy

087 73 26 126

Adres e-mail

r.gorczyca@um.elk.pl

Sposób załatwienia

1. Złożenie wniosku.
2. Rozpatrzenie wniosku.
3. Wizja lokalna.
4. Zawarcie umowy.
5. Przekazanie dotacji na rachunek bankowy.

Miejsce odbioru

Podpisanie umowy w Urzędzie Miasta w Ełku, Wydział Mienia Komunalnego, pokój nr 373,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.
Przekazanie dotacji na podany we wniosku rachunek bankowy.

Wymagane Dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami wymienionymi w pkt. 13 Regulaminu.

Czas realizacji

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności składnia, w terminie po I, II i III kwartale oraz po 31 października.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku. W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w budżecie miasta na ten cel w danym roku, pozytywnie rozpatrzone wnioski będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.

Podstawa prawna

Uchwała Nr XX.III.202.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza, ze środków budżetu miasta Ełk przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony