ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem EłkDrukuj informacjęSprawa: Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk

Szczegóły informacji

Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Ogłoszono dnia: 2009-03-23 15:19:44

Termin załatwienia

Po decyzji Prezydenta Miasta Ełku

Osoba kontaktowa

Anna Lewandowska

Miejsce załatwienia

Wydział Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 74.

Telefon kontaktowy

087-732-62-74

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Wnioski w formie drukowanej wraz ze streszczeniem i pełnym tekstem pracy dyplomowej należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4.
Termin składania wniosków:
- do dnia 15 października

Miejsce odbioru

pokój nr 380 Urząd Miasta w Ełku

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o nagrodę, imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora, nazwę uczelni, wydziału, instytutu lub katedry, wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu konkursu przyznawania nagród: "Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk" (załącznik do UCHWAŁY nr XXI.194.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę NR XLIX/456/10 RADY MIASTA EŁKU z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie ustanowienia nagród pn. "Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”
2. Streszczenie pracy, wskazujące na jej walory w aspekcie rozpoznawania i rozwiązywania problemów Ełku, oraz opis bibliograficzny (streszczenie nie powinno przekraczać 3 stron).
3. Pełny tekst pracy, a w razie publikacji ogłoszonych na jej podstawie - również te publikacje.

Podstawa prawna

UCHWAŁA NR XXXV.353.17 RADY MIASTA EŁKU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie Konkursu pn. "Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk"

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony