ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dzierżawa nieruchomościDrukuj informacjęSprawa: Dzierżawa nieruchomości

Szczegóły informacji

Dzierżawa nieruchomości

Wydział: Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2008-10-10 12:18:13

Termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

Osoba kontaktowa

Radosław Nasalski

Miejsce załatwienia

pokój 234

Telefon kontaktowy

87 732 62 34

Adres e-mail

r.nasalski@um.elk.pl

Sposób załatwienia

 • Złożenie kompletnego wniosku w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku (pokój 02) bądź wysłanie pocztą na adres urzędu:
 1. Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy
 2. Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy
 3. Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy
 4. Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy z zawarciem nowej umowy
 5. Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy okazjonalnej
 • Rozpatrzenie wniosku przez Prezydenta Miasta Ełku (w toku rozpatrywania wniosku urząd może dokonać oględzin nieruchomości, zażądać od wnioskodawcy dodatkowych informacji, wyjaśnień, wizualizacji zamierzeń inwestycyjnych).
 • Odmowa wydzierżawienia gruntu lub w przypadku zgody: wydanie zarządzenia w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy (gdy nie zostało wcześniej wydane) oraz podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości na okres 21 dni.
 • Telefonicznie lub pisemne zaproszenie do podpisania umowy dzierżawy (pokój 234) bądź pisemna informacja o odmowie wydzierżawienia nieruchomości.

Miejsce odbioru

pokój 234

Opłaty

Brak, nie podlega opłacie skarbowej na podstawie  art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Brak, sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 3. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4. Uchwała nr XIX/174/07 Rady Miasta Ełku z 20 grudnia 2007 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku.
 5. Zarządzenie nr 995.2021 Prezydenta Miasta Ełku z 1 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych, zmienione zarządzeniem nr 1035.2022 Prezydenta Miasta Ełku z 19 stycznia 2022 r.
 6. Zarządzenie nr 779/2021 Prezydenta Miasta Ełku z 19 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ełku.
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Górski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Radosław Nasalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-09 14:00:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-10 12:18:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Prądzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-26 14:40:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9185 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony