ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Ełku Drukuj informacjęSprawa: Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Ełku

Szczegóły informacji

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Ełku

Wydział: Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszono dnia: 2008-10-01 14:37:48

Termin załatwienia

W terminie określonym w art. 35 k.p.a. - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Osoba kontaktowa

Dorota Łuczaj

Miejsce załatwienia

Informacji można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku Referacie Gospodarki Nieruchomościami w pokoju 235 (I piętro) lub telefonicznie pod nr (87) 732-61-62
Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Ełku pok. 02 (poziom -1)
 
 

Telefon kontaktowy

(0-87) 732-61-62

Adres e-mail

 
d.luczaj@um.elk.pl
 
 

Sposób załatwienia

Użytkownik wieczysty może złożyć wniosek o:
- aktualizację opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w związku ze zmianą wartości nieruchomości
- zmianę stawki procentowej opłaty rocznej w związku z trwałą zmianą sposobu korzystania z nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
 
Użytkownik wieczysty może żądać dokonania aktualizacji opłaty rocznej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie, a właściwy organ nie podjął aktualizacji. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.
Stawkę procentową opłaty rocznej zmienia się stosownie do tego celu, jeżeli po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu, na który nieruchomość została oddana.
Doręczenie żądania powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizację opłaty rocznej.
 
 

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Ełku, Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 235
 
 

Wymagane Dokumenty

Aktualizacja opłaty rocznej:
- wniosek oraz operat szacunkowy nieruchomości gruntowej sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego dowodzący o istnieniu przesłanek aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowania wieczyste
- wniosek i dokumenty potwierdzające dokonanie trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości (decyzje o warunkach zabudowy, zgłoszenia, pozwolenia na budowę, zaświadczenia o zakończeniu budowy, decyzje o pozwoleniu na użytkowanie)
 
 

Czas realizacji

W terminie określonym w art. 35 k.p.a. - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
 
 

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).
 
 

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy aktualizacji opłaty rocznej użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy, skierować za pośrednictwem Prezydenta Miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie sprawę o ustalenie, że aktualizacja (zmiana stawki) jest nieuzasadniona albo uzasadniona w innej wysokości.
 
 

Uwagi

Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Ełku pok. 02 (poziom -1)
 
 

Podstawa prawna

  •  art. 71-81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.);
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ilona Wierszewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Wierszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-29 12:19:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dorota Łuczaj
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-01 14:37:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Prądzyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-26 12:54:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony