ˆ

Aktualności

Lista informacji

Czasowy rejestr zdarzeń z posiedzenia w dn.29.11.2022 r.

Link do czasowego rejestur zdarzeń z posiedzenia w dn.29.11.2022 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Mięczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-29 13:49:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Mięczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-29 13:49:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Mięczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-29 13:49:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plik wideo z posiedzenia w dn. 28.11.2022 r.

Link do pliku wideo z posiedzenia w dn. 28.11.2022 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Mięczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-29 08:47:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Mięczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-29 08:47:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Mięczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-29 08:47:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Czasowy rejestr zdarzeń z posiedzenia w dn. 28.11.2022 r.

Link do czasowego rejestru zdarzeń z posiedzenia w dn. 28.11.2022 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Mięczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-29 08:45:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Mięczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-29 08:45:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Mięczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-29 08:45:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
97 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Małe zlecenia 2022 (oferta złożona na podstawie art. 19a uodppiow): Możliwość składania uwag dotyczących ofert: nr 369016 Fundacji Akademia Piłkarska Dynamit w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku na e-mail: bop@um.elk.pl w terminie od 28 listopada do 5 grudnia 2022 r. do 23:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Domeła-Walery
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-28 14:53:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Domeła-Walery
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-28 14:54:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Domeła-Walery
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-28 14:54:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
74 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026. Konsultacje potrwają od 1 do 7 grudnia 2022 r.

Konsultacje społeczne

ZARZĄDZENIE NR 1235.2022 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026
 
Na podstawie § 2 ust. 5 uchwały nr XXI.203.2020 Rady Miasta Ełku z 26 sierpnia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ełku (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3864) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konsultacje społeczne projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026, którego projekt stanowi załącznik nr 1. Przedmiotem konsultacji są w szczególności kierunki i zadania, które będą realizowane w latach 2023-2026 przez Miasto Ełk w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych.
§ 2. Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów.
§ 3. 1. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren Miasta Ełku.
2. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Ełku oraz instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i inne podmioty z terenu Miasta, których cele statutowe związane są z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii oraz uzależnieniami behawioralnymi.
§ 4. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 7 grudnia 2022 r.
§ 5. 1. Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:
1) Forma pośrednia (formularz konsultacyjny stanowiący załącznik nr 2): przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego w okresie trwania konsultacji pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk lub osobiste dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4;
2) Forma bezpośrednia: przekazanie uwag bezpośrednio pracownikowi Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku podczas dyżuru konsultacyjnego, w dniach i godzinach pracy Urzędu w budynku przy ul. Piłsudskiego 2.
2. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji jest Urząd Miasta Ełku.
3. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Irena Katarzyna Podlecka – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku, tel. 87 732 62 63, e-mail:
4. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę osób, organizacji i podmiotów w nich uczestniczących.
5. Z konsultacji społecznych sporządzony zostanie raport, który będzie przekazany Radzie Miasta Ełku, upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Juchniewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-24 15:20:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Juchniewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-24 15:21:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Juchniewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24 15:23:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
168 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Link do pliku wideo z posiedzenia w dniu 22 listopada 2022 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Link do pliku wideo z posiedzenia w dniu 22 listopada 2022 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elzbieta Liziewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-24 13:13:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Elżbieta Liziewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-24 13:13:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Elżbieta Liziewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24 13:13:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Link do czasowego rejestru zdarzeń z posiedzenia w dniu 22 listopada 2022 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Link do czasowego rejestru zdarzeń z posiedzenia w dniu 22 listopada 2022 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elzbieta Liziewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-24 13:07:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Elżbieta Liziewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-24 13:07:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Elżbieta Liziewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-24 13:07:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
149 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji