ˆ

Zarządzanie Energią

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-01-02 11:52:03 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Zarządzanie energią jest sumą zaplanowanych i wdrożonych działań zmierzających do wykorzystywania jak najmniejszej ilości energii przy jednoczesnym zachowaniu komfortu (w biurach lub mieszkaniach) i wielkości produkcyjnych (w zakładach przemysłowych).

Zarządzanie energią można stosować w zakładach przemysłowych, biurach, centrach sportowych, mieszkaniach prywatnych oraz w jakichkolwiek budynkach, w których zużywa się energię. Aby efektywnie użytkować energię, w konsekwencji oszczędzając ją, należy skoncentrować działania na:
  • poszanowaniu energii
  • odzyskiwaniu energii
  • zastępowaniu energii
Zarządzanie energią jest potrzebne do:
  • poprawienia efektywności energetycznej oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii co w konsekwencji przyczyni się do redukcji emisji CO2.
  • uzyskania oszczędności finansowych poprzez efektywne użytkowanie instalacji i sprzętu.
  • poprawy komfortu pracy poprzez racjonalne wykorzystanie energii (np. unikanie przegrzewania pomieszczeń).
  • Jest to również sposób na przejrzystą identyfikację wszystkich związanych z energią kosztów.