ˆ

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o numerze 3716/8, położonej na terenie miasta Ełku przy ul. Baranki przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony

Informacja ogłoszona dnia 2021-12-29 10:58:55 przez Ilona Paczyńska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Ełku,
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości,
że w siedzibie tutejszego urzędu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Ełku w okresie od 29.12.2021 r. do 19.01.2022 r., wywieszono na tablicy wykaz części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej, według poniższego zestawienia:
1.
Oznaczenie nieruchomości
(obręb – numer działki)
3-3716/8
2.
Położenie nieruchomości
Ełk, ul. Baranki
3.
Numer księgi wieczystej
OL1E/00013493/9
4.
Powierzchnia nieruchomości
0,3108 ha
5.
Oznaczenie w ewidencji gruntów
RV – grunty orne klasy V
6.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
„EŁK – OSIEDLE JEZIORNA II” z dnia 26.02.2013 r. - 10 ZP,KS ( tereny zieleni urządzonej, tereny obsługi komunikacji – miejsca postojowe)
7.
Opis nieruchomości
teren niezagospodarowany, porośnięty trawą i zadrzewieniami
8.
Powierzchnia przeznaczona do użyczenia
0,0001 ha
9.
Okres użyczenia
czas nieoznaczony
10.
Cel użyczenia
usytuowanie tablic informacyjnych dotyczących Szpitala "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. w postaci witacza
11.
Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia
brak - użyczenie
12.
Dodatkowe informacje w sprawie
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku w pokoju 234, bądź telefonicznie pod numerem 87 732 62 32, 87 732 61 19
 
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Mirosław Hołubowicz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Paczyńska-Dożynko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-29 10:56:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Paczyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-29 10:58:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ilona Paczyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-29 10:58:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
196 raz(y)