ˆ

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Szczegóły informacji

Zarządzenie Prezydenta Miasta Ełku w sprawie zakazu organizowania na terenach należących do Gminy Miasta Ełk objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt

Informacja ogłoszona dnia 2016-02-03 08:47:44 przez Paweł Górski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 507/2016
PREZYDENTA MIASTA EŁKU
z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie zakazu organizowania na terenach należących do Gminy Miasta Ełk objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), za­rządza się, co następuje:
 
§ 1
  1. Zobowiązuje się naczelników wydziałów Urzędu Miasta Ełku oraz kierowników jednostek orga­nizacyjnych Miasta Ełku, dysponujących nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Miasta Ełk i zawierających umowy dzierżawy, najmu lub inne dające prawo do dysponowania nieru­chomością do ich nieudostępniania na cele związane z organizowaniem i przeprowadzaniem objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
  2. Zakazuje się dystrybucji biletów na przedmiotowe wydarzenia w Urzędzie Miasta Ełku i w jed­nostkach organizacyjnych Miasta Ełku, a także ich promocji z wykorzystaniem majątku Miasta Ełku.
 
§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4 oraz opublikowaniu w prasie lokalnej.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom wydziałów Urzędu Miasta Ełku oraz kierowni­kom jednostek orga­nizacyjnych Miasta Ełku, wskazanych w § 1.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Prezydent Miasta Ełku
Tomasz Andrukiewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Górski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Górski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-03 08:47:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-03 08:47:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Górski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-07 10:56:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1908 raz(y)