ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Zapytania wniesione przez radnego Roberta Klimowicza w piśmie z dnia 16 września 2019 r. dot. udzielenia informacji na temat realizacji ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-09-27 09:47:18 przez Elżbieta Liziewska

Załączniki