ˆ

Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym

Szczegóły informacji

Podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli w 2017 roku - Miasto Ełk

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-11-03 14:35:34 przez Urszula Dobrowolska

Załączniki