ˆ

Informacja o stanie środowiska

Szczegóły informacji

Monitoring powietrza w Ełku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-01-05 08:35:44 przez Zbigniew Dąbrowski

Akapit nr - brak tytułu

Stan jakości powietrza atmosferycznego w Ełku monitorowany jest na bieżąco od 1 stycznia 2017 roku przez automatyczną stację pomiarową Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Stacja zlokalizowana jest na terenie stadionu miejskiego MOSIR przy ul. Marsz.J.Piłsudskiego w Ełku i mierzy parametry zanieczyszczeń powietrza w zakresie: dwutlenku siarki, tlenków azotu, ozonu i pyłu zawieszonego.
          Wyniki pomiarów są publikowane na bieżąco stronie  http://powietrze.wios.olsztyn.pl