ˆ

Strefa mieszkańca

Szczegóły informacji

Strefa mieszkańca

Informacja ogłoszona dnia 2015-07-01 20:02:43 przez Michał Kociński

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wykaz usług przydatnych dla mieszkańców, które można zrealizować w Urzędzie Miasta Ełku drogą elektroniczną korzystając z platformy ePUAP:
 
 
  PISMO OGÓLNE                     w polu Adresat wprowadź: umelk
   
1. Podatki / Opłaty skarbowe / Ulgi:
 
Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości
Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek
2. Akta Stanu Cywilnego:
  Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
  Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
  Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego
   
3. Środowisko:
  Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
   
4. Informacja publiczna:
  Udostępnienie informacji publicznej
  Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
   
5. Budownictwo:
  Nadanie numeru porządkowego budynku
  Zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego
   
6. Plany miejscowe:
  Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
  Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   
7. Wybory:
  Dopisanie do spisu wyborców
   
8. Honorowy patronat nad wydarzeniem:
  Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Kociński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kociński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-01 19:56:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Kociński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-01 20:02:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Kociński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-15 11:49:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9023 raz(y)