ˆ

Wymagania dla dokumentów elektronicznych

Szczegóły informacji

Wymagania techniczne dla dokumentów przesyłanych do Urzędu Miasta Ełku drogą elektroniczną

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-07-01 10:58:37 przez Michał Kociński

Akapit nr - brak tytułu

 
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane Profilem Zaufanym lub ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
 
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptowalne formaty załączników to:
 • .DOC,
 • .DOCX,
 • .GIF,
 • .JPG (.JPEG),
 • .ODS,
 • .ODT,
 • .PDF,
 • .PNG,
 • .RTF,
 • .SVG,
 • .TIF (.TIFF),
 • .TXT,
 • .XLS,
 • .XLSX,
 • .XML.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.