ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 9261
Data podjęcia
2008-08-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 614/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 614/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9262
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ełku absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/218/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9263
Data podjęcia
2008-08-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 613/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 613/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9264
Data podjęcia
2008-05-27
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/237/08 Rady Miasta Ełku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Mogę wiele, tylko mi pomóż”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIV/237/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 9265
Data podjęcia
2008-05-27
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/236/08 Rady Miasta Ełku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Konieczki”
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIV/236/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 9266
Data podjęcia
2008-08-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 612/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 612/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9267
Data podjęcia
2008-08-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 611/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 611/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9268
Data podjęcia
2008-08-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 610/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 610/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9269
Data podjęcia
2008-05-27
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/235/08 Rady Miasta Ełku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ełku.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIV/235/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 9270
Data podjęcia
2008-08-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 609/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 609/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji