ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 9251
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia opinii o możliwości zlokalizowania obiektu wielkopowierzchniowego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 i więcej na działce nr 2163/29 (o powierzchni 19990 m2) przy ul. Ciepłej w Ełku.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/224/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9252
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie I miasta Ełk, obejmującego wyspę Zamkową oraz teren ograniczony ul. Zamkową i jeziorem Ełckim, zwanego „Ełk – Zamkowa”
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/223/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9253
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej do przedszkoli publicznych
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/222/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9254
Data podjęcia
2008-08-18
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 618/08 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Miasta Ełk za I półrocze 2008 roku
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 618/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9255
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/168/07 Rady Miasta Ełku z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/221/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9256
Data podjęcia
2008-08-14
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 617/08 w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu miasta Ełku wybranych w ramach IX naboru ofert Konkursu Dużych i Małych Grantów '2008
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 617/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9257
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli do zawarcia porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim a Miastem Ełk w sprawie powierzenia Miastu Ełk prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/220/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9258
Data podjęcia
2008-08-13
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 616/08 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku przy ul. Suwalskiej 15
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 616/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9259
Data podjęcia
2008-08-13
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 615/08 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ełku przy ul. Jana Kilińskiego 48
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 615/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9260
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/219/08 Rady Miasta Ełku w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2008 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/219/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji