ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 9231
Data podjęcia
2008-09-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Prezydenta
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 626/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 626/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9232
Data podjęcia
2008-07-08
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
zmiana zarządzenia w sprawie wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm)
Nr aktu prawnego
591/08
Status
Zmieniony
Lp: 9233
Data podjęcia
2008-07-08
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 592/08 w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "przetargu nieograniczonego" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pn."Dostawa fabrycznie nowego fotoradaru wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym".
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 592/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9234
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/212/08 Rady Miasta Ełku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Nadjeziorna”
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXII/212/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 9235
Data podjęcia
2008-07-17
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 593/08 w sprawie umorzenia zaległości czynszowych
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 593/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9236
Data podjęcia
2008-09-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Prezydenta
Tytuł aktu
ZarządzeniePrezydenta Miasta Nr 627/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu.
Nr aktu prawnego
ZarządzeniePrezydenta Miasta Nr 627/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9237
Data podjęcia
2008-07-17
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 594/08 w sprawie umorzenia zaległości czynszowych
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 594/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9238
Data podjęcia
2008-07-17
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 595/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 595/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9239
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/210/08 Rady Miasta Ełku w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2008 rok
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXII/210/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 9240
Data podjęcia
2008-09-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Prezydenta
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 625/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu i ogłoszenia wykazu.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta NR 625/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji