ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 9211
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 578/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 578/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9212
Data podjęcia
2008-02-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/194/08 Rady Miasta Ełku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Ełk.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/194/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 9213
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 579/08 w sprawie nabycia nieruchomości
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 579/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9214
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 580/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 580/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9215
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 581/08 w sprawie zamiany nieruchomości
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 581/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9216
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 582/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 582/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9217
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/217/08 Rady Miasta Ełku zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXII/217/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 9218
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 583/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 583/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9219
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 584/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 584/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9220
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/216/08 Rady Miasta Ełku w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego nr 3 w Ełku.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXII/216/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji