ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 9201
Data podjęcia
2008-02-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/198/08 Rady Miasta Ełku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ełku.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/198/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 9202
Data podjęcia
2008-06-18
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 572/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniajacej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku przy ul. Suwalskiej 15
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 572/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9203
Data podjęcia
2008-06-18
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 573/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ełku przy ul. Jana Kilińskiego 48
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 573/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9204
Data podjęcia
2008-06-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 574/08 w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu miasta Ełku wybranych w ramach VII naboru ofert Konkursu Dużych i Małych Grantów '2008
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 574/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9205
Data podjęcia
2008-02-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/197/08 Rady Miasta Ełku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/197/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 9206
Data podjęcia
2008-06-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 575/08 w sprawie określenia zasad i trybu działania Kapituły ds. Stypendiów i Nagród Sportowych
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 575/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9207
Data podjęcia
2008-06-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 576/08 w sprawie powołania składu osobowego Kapituły ds. Stypendiów i Nagród Sportowych
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 576/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9208
Data podjęcia
2008-02-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/196/08 Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełk na 2008 rok.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/196/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 9209
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 577/08 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 577/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9210
Data podjęcia
2008-02-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/195/08 Rady Miasta Ełku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/168/07 Rady Miasta Ełku z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/195/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji