ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 9191
Data podjęcia
2008-02-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/203/08 Rady Miasta Ełku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/203/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 9192
Data podjęcia
2008-06-09
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 567/08 w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu Rewitalizacji Ełku
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 567/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9193
Data podjęcia
2008-02-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/202/08 Rady Miasta Ełku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Danuty Domasiewicz.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/202/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 9194
Data podjęcia
2008-06-11
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 568/08 w sprawie ustalenia Komisji Przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia przetargu na zakup dwóch samochodów osobowych dla Urzędu Miasta
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 568/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9195
Data podjęcia
2008-06-11
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 569/08 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 569/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9196
Data podjęcia
2008-02-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/201/08 Rady Miasta Ełku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2008 roku.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/201/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 9197
Data podjęcia
2008-06-11
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
lokalizacja gołębników na terenach, stanowiących własność Gminy Miasta Ełku i ustalanie opłat z tego tytułu
Nr aktu prawnego
570/08
Status
Zmieniony
Lp: 9198
Data podjęcia
2008-02-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/200/08 Rady Miasta Ełku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „Ełk-Norwida”
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/200/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 9199
Data podjęcia
2008-02-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/199/08 Rady Miasta Ełku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/237/04 Rady Miasta Ełku z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w mieście Ełk, ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, J. Dąbrowskiego, Armii Krajowej i F. Chopina, zwanego „EŁK-KOSZARY-PÓŁNOC”.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/199/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 9200
Data podjęcia
2008-06-18
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 571/08 w sprawie powołania Kapituły Nagrody "Białej Lilii" i nadania jej regulaminu pracy
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 571/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji