ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 9181
Data podjęcia
2008-06-02
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 562/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 562/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9182
Data podjęcia
2008-02-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/208/08 Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Waldemara Pawła Pieńkowskiego z Przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Rady Miasta Ełku.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/208/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 9183
Data podjęcia
2008-02-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/207/08 Rady Miasta Ełku w sprawie wniosku o zmianę granic administracyjnych Miasta Ełku i Gminy Ełk.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/207/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 9184
Data podjęcia
2008-06-02
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 563/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 563/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9185
Data podjęcia
2008-02-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/206/08 Rady Miasta Ełku w sprawie wniesienie wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Ełku
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/206/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 9186
Data podjęcia
2008-06-02
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 564/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 564/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9187
Data podjęcia
2008-02-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/205/08 Rady Miasta Ełku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/205/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 9188
Data podjęcia
2008-06-02
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 565/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 565/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9189
Data podjęcia
2008-02-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/204/08 Rady Miasta Ełku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/204/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 9190
Data podjęcia
2008-06-02
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 566/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 566/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji