ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 9171
Data podjęcia
2008-05-16
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 553/08 w sprawie nabycia nieruchomości
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 553/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9172
Data podjęcia
2008-05-16
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 554/08 w sprawie ustanowienia na czas nieokreślony odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 554/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9173
Data podjęcia
2008-05-16
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 555/08 w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 555/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9174
Data podjęcia
2008-05-16
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 556/08 w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 556/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9175
Data podjęcia
2008-05-21
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 557/08 w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu miasta Ełku wybranych w ramach VI naboru ofert Konkursu Dużych i Małych Grantów '2008
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 557/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9176
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 558/08 w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2008 rok
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 558/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9177
Data podjęcia
2008-06-02
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 559/08 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 559/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9178
Data podjęcia
2008-06-02
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 560/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 560/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9179
Data podjęcia
2008-06-02
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 561/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 561/08
Status
Obowiązujący
Lp: 9180
Data podjęcia
2008-02-26
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/209/08 Rady Miasta Ełku w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/06 Rady Miasta Ełku z dnia 6 grudnia 2006 roku.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXI/209/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji