ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Nr aktu prawnego
XXXIV.340.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego "Ełk - Obwodnica Północna IV"
Nr aktu prawnego
XXXIV.339.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XXXIV.338.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Nr aktu prawnego
XXXIV.337.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV.336.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021– 2032
Nr aktu prawnego
XXXIV.335.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Nr aktu prawnego
928.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Nr aktu prawnego
927.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
powołania Zespołu do spraw opracowania „3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Ełk na lata 2022-2024”
Nr aktu prawnego
926.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-09-17
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ełku.
Nr aktu prawnego
925.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji