ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-10-27
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
XXXV.352.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-10-27
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Nr aktu prawnego
XXXV.351.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
957.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
956.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
głoszenia otwartego naboru na członków komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
955.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-10-22
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością
Nr aktu prawnego
954.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-10-27
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXXV.350.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-10-27
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Nr aktu prawnego
XXXV.349.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-10-27
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie
Nr aktu prawnego
XXXV.348.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-10-27
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego "Ełk- Sikorskiego, Gdańska"
Nr aktu prawnego
XXXV.347.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji