ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-11-18
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy Pod Kasztanami w Ełku
Nr aktu prawnego
977.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-11-18
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
powołania komisji konkursowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
976.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-11-18
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
ogłoszenia otwartego konkursu ofert w roku 2022 na realizację zadania samorządu miasta Ełku z zakresu pomocy społecznej pt.: „Schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Ełku w latach 2022-2023”
Nr aktu prawnego
975.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-11-18
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
974.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-11-18
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
głoszenia otwartego konkursu ofert w roku 2022 na realizację zadań samorządu miasta Ełku z zakresu polityki społecznej pt.: „Działalność pożytku publicznego 2022”
Nr aktu prawnego
973.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-11-12
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zatwierdzenia do realizacji zadań publicznych
Nr aktu prawnego
972.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-11-12
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
projektu budżetu Miasta Ełku na rok 2022.
Nr aktu prawnego
971.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-11-12
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
970.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-11-10
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmian w budżecie Miasta Ełku na 2021 rok
Nr aktu prawnego
969.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-11-10
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
powołania Komisji Egzaminacyjnych
Nr aktu prawnego
968.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji