ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-11-24
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXVI.356.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-11-24
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXVI.355.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-11-24
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXVI.354.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-11-24
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021– 2032
Nr aktu prawnego
XXXVI.353.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-11-23
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego
Nr aktu prawnego
983.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego
Nr aktu prawnego
982.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
głoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pt.: „Przygotowanie i dystrybucja gorących posiłków”
Nr aktu prawnego
981.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-11-18
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
uruchomienia konsultacji społecznych projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Ełku na rok 2022
Nr aktu prawnego
980.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-11-18
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
uruchomienia konsultacji społecznych projektu 3-letniego Programu Wspierania Rodziny Gminy Miasta Ełku na lata 2022-2024
Nr aktu prawnego
979.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-11-23
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zasad wynagradzania kierowników miejskich jednostek budżetowych oraz samorządowych instytucji kultury
Nr aktu prawnego
978.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji