ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2021-07-13
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmian w budżecie
Nr aktu prawnego
874.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
powołania zespołu projektowego
Nr aktu prawnego
873.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2021-07-09
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zamiany nieruchomości
Nr aktu prawnego
872.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2021-07-09
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
nabycia nieruchomości
Nr aktu prawnego
871.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2021-07-09
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
powołania Komisji Egzaminacyjnych
Nr aktu prawnego
870.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2021-07-09
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
869.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
uchylenia zarządzenia w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
868.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełku do roku 2030
Nr aktu prawnego
867.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
866.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
utworzenia grupy ds. polityki parkingowej
Nr aktu prawnego
865.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji