ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego
Nr aktu prawnego
882.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 2021 rok
Nr aktu prawnego
881.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2021-07-15
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 2021 rok
Nr aktu prawnego
880.2021
Status
Zmieniony
Lp: 144
Data podjęcia
2021-08-04
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXII.324.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2021-08-04
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021– 2034
Nr aktu prawnego
XXXII.323.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
odwołania przetargu
Nr aktu prawnego
879.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu: „Rewitalizacja ełckich podwórek – II etap”
Nr aktu prawnego
878.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Ełku do składu komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
877.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
876.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu: „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku – zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat”
Nr aktu prawnego
875.2021
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji